S.D.M. Jainmatt Trust (R)

A.G.M. Homoeopathic Medical College & Hospital

Shri Navagrha Teerth Kshetra, N.H-4 Road, VARUR.581207.
Tq : Hubballi Dist. Dharwad, Karnataka

S.D.M. Jainmatt Trust (R)

A.G.M Homeopathic Medical College & Hospital

Shri Navagrha Teerth Kshetra, N.H-4 Road, VARUR-CHABBI.581207.
Tq : Hubballi Dist. Dharwad, Karnataka

Second Year Students B.H.M.S

Roll No Batch Reg.No. Student Name
1 2021 21H0101 BHAVANI
2 2021 21H0102 JAYASHREE LAMANI
3 2021 21H0103 MADEVI ANCHI
4 2021 21H0104 MEHARUNNISA Z IRKAL
5 2021 21H0105 POORNIMA GADIGAYYA MATHAD
6 2021 21H0106 RAMEESA TABASSUM
7 2021 21H0107 RATHOD MAHESHWARI
8 2021 21H0108 SAIMA UROOJ
9 2021 21H0109 SNEHA PURUSHOTTAM BASTAWADI
10 2021 21H0110 TABASSUM
11 2021 21H0111 ABHISHEK KALLAPPA MANEPPANAVAR
12 2021 21H0112 AKASH ANGADI
13 2021 21H0113 AKSHATA SHIVANGEKAR
14 2021 21H0114 AVEZAHMMED ABDULMAJEED NADAF
15 2021 21H0115 BABLOO BASHA
16 2021 21H0116 BASAVARAJAYYA V DEVAGIRIMATH
17 2021 21H0117 BIBI HAJIRA HALDEWALA
18 2021 21H0118 CHANDRAPPA MALLAPPA GUDAGERI
19 2021 21H0119 CHIDANAND ARJUN KALAL
20 2021 21H0121 FAYAZ AHMED
21 2021 21H0122 GADEKAR TEJAS KAKASAHEB
22 2021 21H0123 GANDHI YASH VAIBHAV
23 2021 21H0124 KARE VISHAL SAUBA
24 2021 21H0125 KESKAR VARAD RAJENDRA
25 2021 21H0126 YADAO APURVA SHEKHAR
26 2021 21H0128 LAXMI MURUGAN NADR
27 2021 21H0129 MOHAMMAD FAIZAN
28 2021 21H0130 MOHAMMED MUZAMMIL M GADAG
29 2021 21H0131 NANDISH CHANDRASHEKHAR KUMBAR
30 2021 21H0132 NINGAPPA M KADAKOL
31 2021 21H0133 PATIL DHANANJAY BHAGWAT
32 2021 21H0134 PRADEEP VENKATESH RADDI
33 2021 21H0135 KHAN MOHD DANISH AFZAL
34 2021 21H0136 PUNITH TELGAR
35 2021 21H0138 RAMALINGARADDY ARAKERI
36 2021 21H0139 RASAL SAURABH SOMINATH
37 2021 21H0140 RATHOD SAI KIRAN
38 2021 21H0141 RAVINDRA KATTEWADI
39 2021 21H0142 RIZWAN KHAN PATHAN
40 2021 21H0143 WATHORE PRATIKSHA PANDIT
41 2021 21H0144 SANDEEP
42 2021 21H0145 SANMATI MALLAPPA ASTAGI
43 2021 21H0146 SHAIKH TAKKI SHAIKH SALIM
44 2021 21H0147 SHINDE PRASAD SUNIL
45 2021 21H0148 SRUSHTI BASAGONDANAVAR
46 2021 21H0149 SUJIT VENKATESH DEVALE
47 2021 21H0150 SURAMWAD NIKITA BABURAO
48 2021 21H0151 TANISH SURESH JORAPUR
49 2021 21H0152 WANJUL KUNDAN SANJAY
50 2021 21H0153 YADAV PRADEEP RAJITRAM
51 2021 21H0154 BABAR ROHIT SUKHDEV
52 2021 21H0156 KANADE ATHARV RAVINDRA
53 2021 21H0157 KHAN ZOHEB ARIF
54 2021 21H0158 MALI AMRUTA BHIMARAO
55 2021 21H0159 NAKATE RUTUJA SHIVAJI
56 2021 21H0160 PATIL PRIYANKA TANAJI